Neoficiální informační stránky o jaderných elektrárnách v ČR

Ceny elektřiny

Co utváří konečnou část vašich plateb za elektřinu? Kolik platíte, a proč platí vaši příbuzní v jiné oblasti republiky jiné částky za elektřinu než vy? Vyplatí se rozumět konečné částce na vaší faktuře. Srovnejte si ceny od různých dodavatelů a zjistěte si, jak můžete ovlivnit cenu, kterou budete hradit. Znalost této problematiky se dnes vyplatí, může ušetřit nemalé peníze jak podnikatelům, tak i rodinnému rozpočtu.

Konečná cena za elektřinu

Cenu elektřiny tvoří řada položek a poplatků, jelikož její cesta ke konečnému spotřebiteli je dlouhá a podílí se na ní více subjektů. Rozdělit se dá na dvě složky, a to na část regulovanou a část neregulovanou.

Regulovaná část tvoří platby za distribuci a je řízena energetických regulačním úřadem (ERÚ). Tvoří ji vlastně poplatky spojené s dodáním elektřiny z elektrárny až do zásuvky. Konečnou cenu určuje distributor, pod kterého vaše oblast spadá, proto se v různých krajích může lišit. Jedná se vlastně o poplatky za distribuci, tedy za existenci místa, kde dochází k rozdělení dodávek. Dále jsou to poplatky za rezervovaný příkon, platba operátorovi trhu a také spotřební daň z elektřiny. Konečné ceny regulované části určuje právě ERÚ. Ačkoli se cena silové elektřiny nemusí úplně měnit, za změny na vašich fakturách mohou právě již zmíněné poplatky, které určuje stát.

Druhá složka je neregulovaná a tvoří ji cena za dodávku elektřiny, udává se v megawatthodinách. Tuto část si vybíráte sami. Jde o spotřebovanou elektřinu a o fixní část dodavatele za jeho služby, cena je uvedena ve smlouvě s dodavatelem.

Cenu za státem regulovanou část ceny zaplatíte vždy, ale neregulovaná složka nabízí prostor pro jednání o její ceně.

Distributoři elektřiny

Regulovaná složka určuje cenu v jednotlivých krajích. V České republice jsou distributoři tři, a to PRE, E.ON a ČEZ. PRE najdete v Praze, E.ON v jihočeském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a na Vysočině. Ostatní část republiky zaujímá ČEZ.

Co ovlivňuje cenu elektřiny?

ERÚ při stanovování cen za elektřinu vychází především z růstu inflace a poklesu spotřeby. Obecně se dá říct, že cenu elektřiny zvyšuje nedostatek elektráren a ekonomický růst.

Výhodou se může zdát fixace ceny. Pokud dojde k vzrůstu cen, vyděláte díky fixaci. Pokud naopak poklesne, můžete prodělat.

Pohyb ceny v minulosti a současnosti

Ceny pro rok 2018 se podle analytiků oproti loňsku lehce zvýší, a to zhruba o 2-3 %. Cena silové elektřiny sice vzroste asi o 5 %, ale vlivem ostatních poplatků zvýšení klesne na 2-3 %. Zdražování elektřiny také může ovlivnit síla koruny, a to především její růst. Letošní cena elektřiny ovlivní i cenu na další rok. Obecně byla cena elektřiny za poslední roky velmi nízká.

Dalším faktorem, který cenu elektřiny ovlivní, je rostoucí zájem o uhlí z Číny. Cena elektřiny je složena z ceny za černé uhlí a cenu za emisní povolenky, kdy vlivem globálního oteplování cena roste. Postoj Číny je nezbytný. Záleží na tom, jak Čína využije vlastní zdroje, i na importu uhlí do Číny. Dalším zajímavým faktorem, který ovlivní cenu elektřiny, jsou jaderné elektrárny. Jejich provoz výrazně ovlivňuje finální cenu.

Cena elektřiny stoupá od roku 2016, kdy dosáhla svého minima. Zhruba před deseti lety byla cena elektřiny mnohem dražší než před 3-4 roky. Je tedy zřejmé, že cena se může postupně měnit.