Neoficiální informační stránky o jaderných elektrárnách v ČR

Jaderná elektrárna Temelín

Lokalita JE Temelín

Jaderná elektrárna Temelín je mladší ze dvou jaderných elektráren na území České republiky. V souvislosti s touto elektrárnou se používá zkratka ETE, JETE nebo JET. Elektrárna se nachází u obce Temelín v Jihočeském kraji, asi 5 km jižně od Týnu nad Vltavou, 24 km severně od Českých Budějovic a 45 až 50 km od hranic s Německem a Rakouskem. Celkově zaujímá plochu o rozloze 143 ha.

Historie JE Temelín

Historie JE Temelín se začala psát v roce 1980, kdy Československá vláda schválila výstavbu první jaderné elektrárny na našem území. V roce 1985 společnost Energoprojekt Praha představila projekt elektrárny a o dva roky později začala vlastní výstavba JE Temelín.

Po roce 1989 vláda schválila rozhodnutí dokončit pouze dva ze čtyř plánovaných bloků elektrárny. V roce 2000 byla stavba elektrárny dovršena a v roce 2002 se přistoupilo ke zkušebnímu provozu prvního bloku. O rok později zahájil provoz druhý blok JE Temelín. Celkové investiční náklady na dva bloky činily na konci září 2004 asi 98 mld. Kč.

Technické informace JE Temelín

Výkon 1 055 MW

JE Temelín patří skupině ČEZ a je jednou z nejmladších jaderných elektráren v Evropě. Temelín je založen na ruské technologii a americkém řídicím systému a většinu vybavení dodaly české firmy Škoda Praha, Škoda Jaderné strojírenství Plzeň, Vítkovice a Sigma Lutín. U obou dvou bloků proběhla rekonstrukce, která přinesla zvýšení elektrického výkonu z původních 1 000 MW na 1 055 MW.

Tlakovodní reaktory

JE Temelín má dva tlakovodní reaktory o tepelném výkonu 3 120 MW a elektrickém výkonu 1 055 MW. Hmotnost jednoho reaktoru bez chladiva je asi 800 tun. Jako chladivo se používá roztok kyseliny borité, která pomáhá dlouhodobě regulovat reaktor. Vnitřní části reaktoru se nacházejí v tlakové nádobě vysoké 11 m a silné 193 mm.

Paro a turbogenerátory

K reaktoru jsou připojeny čtyři parogenerátory o výkonu 1 470 tun páry za hodinu. Vyrobená sytá pára má teplotu 278,5 °C a tlak 6,3 MPa. Pára se dostává do turbogenerátoru, kde rozpohybuje turbínu, která následně vyrábí elektrickou energii. Před vnějšími vlivy a následky havárie chrání reaktory kontejnment.

Palivo

V reaktoru je uloženo celkem 92 tun paliva. Do reaktorů se používá palivo z oxidu uraničitého s průměrně 4,25 % obohaceného uranu. Palivo v JE Temelín tvoří podíl zhruba 15 % na ceně elektřiny z této elektrárny.

Chlazení

Pro chlazení primárního okruhu se odebírá voda z nádrže Hněvkovice a vypouští se do Vltavy v prostoru nádrže Kořensko. JE Temelín má celkem čtyři chladicí věže o výšce 154,8 metrů, které se staly dominantou okolí a jsou viditelné ze vzdálenosti 40 km, pára nad nimi až ze 70 km.

Bezpečnost JE Temelín

JE Temelín má řadu bezpečnostních opatření na různých úrovních. Za zmínku stojí princip hloubkové ochrany zahrnující pevnou keramickou strukturu samotného paliva, pokrytí palivových proutků, tlakovou hranici primárního okruhu, železobetonovou šachtu reaktoru a ochrannou obálku (kontejnment). Aktivní bezpečnostní systémy jsou celkem nainstalovány třikrát.

Budoucnost JE Temelín

Plány o dostavbě třetího a čtvrtého bloku JE Temelín se neustále mění od roku 2004. Současná vláda se vyjádřila k dostavbě Temelínu tak, že nebude poskytovat státní záruky. ČEZ zaujal k celé situaci jasné stanovisko: pro dostavbu elektrárny potřebuje dlouhodobé finanční záruky nebo ukončí projekt.

Počátkem roku 2015 byla veřejnost seznámena se třemi způsoby financování dostavby Temelína. Dostavbu elektrárny by financovala buď skupina ČEZ ze svých zdrojů, nebo sdružení soukromých investorů či státní podnik. V březnu roku 2015 ČEZ oznámil, že do dvou let vyhlásí tendr na výstavbu jaderných bloků. Předpokládá se, že společnost založí novou dceřinou společnost, do níž budou moci vstoupit případní investoři.Infocentrum JE Temelín

Chcete se o jaderné elektrárně Temelín dozvědět více? Můžete navštívit Informační centrum JE Temelín - prohlédnout si expozici, shlédnout program v kinosále nebo se zúčastnit exkurze. Více informací zde.