Neoficiální informační stránky o jaderných elektrárnách v ČR

Město Dukovany

Dukovany jsou obcí, jež dala název nedaleké jaderné elektrárně. Té musely ustoupit jiné tři vesnice: Skryje, Lipňany a Heřmanice. Zachovaly se jen kapličky zrušených obcí a památník obětem 1. světové války ve Skryjích.

Pár slov o jaderné elektrárně

Jaderná elektrárna Dukovany je první takovouto elektrárnou u nás. Představuje významný zdroj energie a v jejím areálu se nachází i elektrárna sluneční. Řadí se mezi několik nejlepších a nejbezpečnějších jaderných elektráren na světě. Svým vznikem významně zasáhla do krajiny, leží v trojúhelníku mezi obcemi Dukovany, Rouchovany a Slavětice. Stavět se začalo roku 1978, první blok byl zprovozněn roku 1985, poslední, čtvrtý, o dva roky později. Pro její potřeby byla zbudována Vodní nádrž Dalešice.

O obci Dukovany

Dukovany leží na Vysočině, poblíž hranice s Jihomoravským krajem, v nadmořské výšce 352 m. Patří k okresu Třebíč. Jejich historie zasahuje hluboko do středověku, první zmínka pochází z roku 1279. Jde o obec malebnou, v roce 2000 se dokonce stala Vesnicí Vysočiny. Katastrální výměr dosahuje 2034 ha a počet obyvatel přibližně 860.

Řada kulturních památek

I v takto malé obci najdeme několik významných kulturních památek. Dominantu obce tvoří kostel svatého Václava s bohatou freskovou výzdobou. Nachází se zde i Kaple nejsvětější Trojice a malebná kaplička se studánkou.

Přestavbou původního zámečku vznikl v Dukovanech roku 1790 pozdně barokní zámek s klasicistními prvky a freskovou výzdobou. K němu patří rozlehlý anglický park se 47 druhy dřevin. Dnes slouží zámek jako penzion.

Ve vesnici se nachází kříže a krásné sochy sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Volně přístupná je zřícenina hradu Rabštejn asi 4 km od Dukovan a 2 km od elektrárny. Dostanete se k ní po zelené turistické značce.

Občanská vybavenost

V Dukovanech fungují jak mateřská škola, tak i základní škola nižšího stupně. K dispozici jsou různá sportoviště a koupaliště. Fungují zde dokonce knihovna a kino. K ubytování slouží návštěvníkům místní ubytovací zařízení.Více se o obci Dukovany můžete dozvědět na ObecDukovany.cz