Neoficiální informační stránky o jaderných elektrárnách v ČR

Jaderná elektrárna Dukovany

Lokalita JE Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou elektrárnou v Česku a druhou významnou jadernou elektrárnou po JE Temelín na našem území. V souvislosti s touto elektrárnou se používají zkratky EDU a JEDU. JE Dukovany se nachází v kraji Vysočina a 30 km jihovýchodně od Třebíče v trojúhelníku obcí Dukovany, Slavětice a Rouchovany. Celkově zaujímá plochu o rozloze 90 ha.

Historie JE Dukovany

Historie JE Dukovany se začala psát v roce 1970, kdy Sovětský svaz a Československo podepsaly dohodu o stavbě dvou jaderných elektráren. V roce 1974 byla započata výstavba elektrárny JE Dukovany. Stavba se ale plně rozjela až v roce 1978 kvůli zdržení způsobenému změnami v projektu.

První reaktorový blok JE Dukovany byl uveden do provozu v roce 1985 a o dva roky později byl zprovozněn poslední, čtvrtý blok elektrárny. Výstavba elektrárny si vyžádala zrušení tří vesnic, v jejichž katastrálním území se měl projekt realizovat. Jednalo se o obec Heřmanice a obec Skryje s místní částí Lipňany.

Technické informace JE Dukovany

Výkon 510 MW

JE Dukovany je nejstarší jadernou elektrárnou na našem území a patří skupině ČEZ. V provozu jsou celkem 4 bloky, v nichž proběhla v minulosti rekonstrukce. Elektrický výkon jednotlivých bloků se zvýšil z původních 440 MW na 510 MW. JE Dukovany má tak podobný instalovaný výkon jako JE Temelín (cca 2 000 MW).

Reaktory

JE Dukovany je dvouokruhová jaderná elektrárna se čtyřmi reaktory o tepelném výkonu 1 444 MW a elektrickém výkonu 510 MW. Hmotnost jednoho reaktoru bez chladiva je 416 tun. Jako chladivo se používá voda, která pomáhá dlouhodobě regulovat reaktor. Reaktory elektrárny jsou umístěny ve dvou hlavních výrobních blocích a vnitřní části reaktoru se nacházejí v tlakové nádobě vysoké 24 metrů a silné 340 mm.

Parogenerátor

Parogenerátor JE Dukovany vyrobí během hodiny 452 tun páry o teplotě 260 °C a výstupním tlaku 4,61 MPa. Pára je dále vháněna do rovnotlakých turbín se čtyřmi turbogenerátory o výkonu 255 MW. Páru z turbín ochlazují kondenzátory, které jsou ochlazovány vodou z chladicích věží. Voda se po kondenzaci v kondenzátorech znovu předehřívá a je vedena zpět do parogenerátoru.

Palivo

Do reaktorů se používá palivo z oxidu uraničitého s průměrně 4,25 % obohaceného uranu. V reaktoru je uloženo celkem 42 tun paliva a jednou ročně se v něm vyměňuje pětina palivových tyčí.

Chlazení

Pro chlazení primárního okruhu se odebírá voda z přehrady Dalešice a nádrže Mohelno. Za hodinu proteče reaktorem 42 000 m3 vody. JE Dukovany má celkem 8 chladicích věží o výšce 125 metrů, z nichž uniká 500 kg vodní páry za sekundu. Tato technická dominanta kraje Vysočina je viditelná desítky kilometrů daleko.

Bezpečnost JE Dukovany

JE Dukovany patří podle Světové asociace provozovatelů jaderných elektráren mezi pětinu nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě. Elektrárna obměnila systém kontroly a řízení a posílila bezpečnostní prvky v oblasti chlazení primárního okruhu, zásob a doprav chladicí vody. V současné době probíhá testování prvních ventilátorových věží pro chlazení technické vody.

Budoucnost JE Dukovany

Při výstavbě Dukovan se počítalo se životností elektrárny 30 let, ale vzhledem k dobrým provozním výsledkům bude elektrárna pokračovat v provozu dalších deset let. Ukončení provozu elektrárny vychází na období po roce 2030, proto se již v minulosti začalo uvažovat o rozšíření elektrárny a výstavbě v lokalitě Dukovany. Průzkum ukázal, že je další rozvoj v Dukovanech možný. Spuštění nového jaderného zdroje se plánuje na rok 2030 až 2035.Infocentrum JE Dukovany

Chcete o dukovanské jaderné elektrárně zjistit více informací? Navštivte Informační centrum JE Dukovany, kde můžete shlédnout informační program v kinosále nebo se zúčastnit exkurze. Podrobnější informace zde.