Neoficiální informační stránky o jaderných elektrárnách v ČR

Kde studovat jadernou fyziku

Jaderná fyzika, chemie a inženýrství jsou náročné na studium a zvládnou ho zejména technicky zaměření studenti. Tyto obory se studují na ČVUT (České vysoké učení technické) nebo na MATFYZ (Matematicko-fyzikální fakultě).

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze patří k největším technickým vysokým školám v Evropě a spravuje celkem osm fakult. Jadernou fyziku mohou studovat všichni zájemci na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, jadernou chemii na Katedře jaderné chemie FJFI.

MATFYZ

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy patří k nejlepším vědeckým a vzdělávacím institucím v ČR. Zájemci o jadernou problematiku se mohou přihlásit na obor Jaderné a subjaderné fyziky.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská na ČVUT

ČVUT má jako jediné „jaderné“ katedry, konkrétně Katedru jaderné chemie, Katedru dozimetrie a aplikace ionizujícího záření a katedry jaderných reaktorů. Studenti mohou pracovat s reaktory na štěpném a fúzním principu nebo absolvovat část studia v zahraničí a rozšířit si své jazykové dovednosti.

Obor Jaderné inženýrství se věnuje jaderné a reaktorové fyzice a využívání jaderné energie. V rámci tohoto oboru mohou zájemci nastoupit na tříletý bakalářský studijní program zajišťovaný Katedrou jaderných reaktorů. Studium se soustředí na základy matematických a fyzických disciplín a zkušenosti s experimentálními zařízeními.

Magisterský studijní program Jaderné inženýrství navazuje na bakalářské studium. Výuka zahrnuje předměty zaměřené na reaktorovou fyziku, konstrukční řešení jaderných elektráren, provozní reaktorovou fyziku a jadernou bezpečnost. Studenti se dále účastní experimentů na reaktoru VR-1.

Doktorský studijní program v zaměření Reaktory prohlubuje znalosti studentů v jedné ze čtyř oblastí: reaktorová fyzika, jaderná bezpečnost, aplikovaná jaderná fyzika a jaderná energie a životní prostředí.

Katedra jaderné chemie FJFI na ČVUT

Katedra jaderné chemie je nejstarší katedrou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Bakalářský studijní program obsahuje teoretickou i praktickou průpravu v základních chemických oborech.

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní obor Jaderně chemické inženýrství. Absolventi získají dobré teoretické znalosti a praktický výcvik pro práci v radiochemických a chemických laboratořích.

Doktorský studijní program oboru Jaderné chemie je určen pro absolventy magisterského studia chemických oborů. Studenti si prohlubují znalosti zejména o jaderné a radiační chemii.

Obor Jaderné a subjaderné fyziky na MATFYZ

Absolventi oboru Jaderné a subjaderné fyziky dostanou ucelené vzdělání v oblasti teoretické a experimentální částicové fyziky, fyziky atomového jádra a základů aplikované jaderné fyziky. Studenti si vyberou diplomovou práci a v této oblasti jsou během studia dovedeni na práh samotného vědeckého výzkumu.