Neoficiální informační stránky o jaderných elektrárnách v ČR

Je jaderná energie ta nejlepší možná?

Ačkoliv se uran, chcete-li jádro, řadí mezi neobnovitelné zdroje energie, je širokou veřejností považován za ten nejlepší možný zdroj energie. A to jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska ceny. Po smutných událostech v Černobylu či nověji v japonské Fukušimě však zejména první hledisko dostalo určité trhliny. Druhé hledisko si však stále jádro zachovává.

Vyplatí se odklon od jádra?

Přes výše zmíněné havárie se však jaderné elektrárny zdají být bezpečné a výroba elektřiny právě v nich patří k těm nejvíce sledovaným. Je to prostý kauzální vztah. Odborníci proto varují, že případný výrazný odklon od jádra by měl za následek pouze jediné – riziko nějaké katastrofy by se sice snížilo, ale zvýšila by se cena za elektrickou energii. A to by se jistě velké části lidské společnosti nelíbilo. Dá se tedy říci, že každodenní strach z „druhé Fukušimy“ je slabší, než strach se zvyšování cen za elektrickou energii.

Nejlevnější zdroj

Jaderné elektrárny zatím jasně nevítězí na komoditních trzích, co se prodeje elektřiny týče. Ale jistě to nebude příliš dlouho trvat, a stane se tak. Cena za elektřinu dodávaná právě z jaderných elektráren je totiž oproti ostatním elektrárnám – fungujícím na fosilní paliva – cenou nejlevnější. Je to díky nízkým palivovým nákladům. Samozřejmě jsou zde ještě externí náklady, které se pohybují mnohdy i v milionech korun (nakládání s odpady, vyřazování z provozu, environmentální vlivy), ale ani ty přesto ve výsledku nedosahují nabízených cen z uhelných nebo plynových elektráren.

Dukovany jsou již zaplacené, dvakrát!

Jaderná energetika se jeví jako výhoda investice do budoucna ještě z jednoho hlediska. Zásoby ekonomicky dostupných jaderných paliv jsou obrovské a při tom nejlepším zacházení s nimi by nám mohli vydržet až neuvěřitelných 2,5 tisíce let. Náklady na výstavbu jaderné elektrárny jsou sice vysoké, ale po několika letech se počáteční investice vždy vrátí. Příkladem jsou české Dukovany. I přes různé obnovitelné zdroje vyrábí Dukovany tu vůbec nejlevnější energii v naší republice a zaplatili se tak sami již dvakrát.

Má vůbec nějaký zápor?

Samozřejmě má. Největším problémem se jeví ukládání jaderného odpadu. Vhodných lokalit je málo. Vstřícných obyvatel obcí, v jejichž katastru má úložiště být, je ještě méně. Mnohdy nepomáhají ani lákadla ve formě finančních příspěvků ve výši několika desítek milionů korun. Řešením ale nejsou ani náhrady ve formě obnovitelných zdrojů. Konkrétně s ohledem na geografii ČR je zřejmé, že například investiční náklady do solárních elektráren jsou přinejmenším vysoké a v ČR je jen málo míst, kde se investice ve velkém skutečně vyplatí a majitelům přinese větší zisk.


Publikováno: říjen 2016

Upozornění:
Článek čerpá z veřejně dostupných zdrojů, může obsahovat nepřesné nebo neaktuální informace.