Neoficiální informační stránky o jaderných elektrárnách v ČR

Potřebuju životní pojištění?

Uvažujete o životním pojištění? Abyste si pořídili finanční produkt, který pro vás bude mít význam, zjistěte si co nejvíce informací.

Pojistka kryjící riziko smrti

Velmi časté jsou produkty, které kryjí riziko smrti. Pokud pojištěný zemře, je oprávněným osobám uvedeným ve smlouvě vyplaceno sjednané pojistné plnění. Navíc lidé mají různé finanční závazky, které ale v případě tohoto pojištění poté přebírá pojišťovna. Pozůstalí se jimi nemusí zabývat. U dlouhodobějších závazků, například hypoték, je takové pojištění nutností.

Sjednání rizikového životního pojištění pro případ předčasné smrti by mělo být samozřejmostí pro ty, na jejichž příjmech jsou závislí jiní. Snad v každém rodinném rozpočtu se na něj najdou peníze. Pokud jste ale bez závazků a svobodní, je takovéto pojištění pro vás méně vhodné.

Pojištění pro případ dožití

Pojištění pro případ dožití je produkt, který vám v případě, že se dožijete dohodnutého věku, vyplatí určitou částku. Jsou takto nastaveny mnohé dnešní životní pojistky, kromě rizikového životného pojištění. Část pojistného se odloží do kapitálové rezervy nebo individuálního podílového účtu. Možná je i ta varianta, že se veškeré zaplacené pojistné zhodnocuje a spoří, a není určeno na krytí rizika smrti.

Životní pojištění může sloužit ke spoření na penzi. S výběrem peněz musíte počkat, až vám bude 60 let. Poté vám bude vyplaceno pojištění pro případ dožití. Je to výhodné pro lidi, kteří nejsou schopni sami si spořit, nebo neodolají možnosti předčasného výběru peněz.

Pojištění pro děti

Zvláštní kapitolou je životní pojištění dětí. Jedná se o kombinaci pojistné ochrany a spoření. Uzavřít jej může kdokoliv, i když nemá k dítěti příbuzenský vztah. Hlavním účelem životního pojištění by měla být pojistná ochrana dítěte pro případ, že se o něj dospělí nebudou moci postarat. Pro spoření existují lepší produkty.