Neoficiální informační stránky o jaderných elektrárnách v ČR

Kam s jaderným odpadem

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se začalo řešit, kam uložit nahromaděný radioaktivní odpad. Uvažovalo se o uskladnění odpadu do hlubinných podzemních vrstev, do věčně zmrzlé půdy, do moře, pod mořské dno, do antarktických ledovců nebo vystřelováním do mimozemského prostoru. Nakonec se přistoupilo k uložení jaderného odpadu do hlubinných horninových formací, v nichž bude odpad v bezpečí po dobu statisíců až milionů let.

Až 4 tisíce tun jaderného odpadu v ČR

Provozovatelem českých jaderných elektráren Temelín a Dukovany je společnost ČEZ. Za dobu životnosti a provozu těchto elektráren vznikne nejméně 4 tisíce tun vysoce radioaktivního odpadu, který se musí někam uskladnit. Nejbezpečnější cestou je uložit jaderný odpad pod stabilní horninu, a to se souhlasem dotčené veřejnosti.

Uložení odpadu do horniny

Vysoce radioaktivní odpad a vyhořelé jaderné palivo se musí izolovat od životního prostředí po stovky tisíc let, což je nelehký úkol a lidská rasa nemá s takto dlouhodobým uskladněním zkušenosti. Česká vláda a další státy světa souhlasí s uložením odpadu pod zemský povrch. Hlubinné úložiště se musí nacházet v masivu horniny bez prasklin a štěrbin, kde nehrozí zemětřesení ani průnik podzemních vod.

Zásah do životního prostředí

Výstavba hlubinného úložiště bude mít dopad na životní prostředí a pozmění ráz krajiny. Kromě samotného hlubinného dolu je zapotřebí vybudovat rozsáhlou infrastrukturu cest, vedení vysokého napětí a dalších staveb. Výstavba navíc negativně ovlivní turistický ruch v oblasti a zemědělskou činnost. Přeprava vyhořelého jaderného paliva bude potenciální hrozbou kontaminace území.

SÚRAO

Hledání úložiště v Česku má na starost Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Tato státní organizace je financována z tzv. jaderného účtu, do něhož přispívají původci radioaktivních odpadů, tedy včetně jaderných elektráren. Zatím se ale organizace setkává při svém hledání s odmítavým postojem obcí a dotčené veřejnosti.

Uskladnění jaderného odpadu v ČR

V současnosti je jaderný odpad v ČR uskladňován v meziskladech v areálu jaderných elektráren Temelín a Dukovany a předpokládá se, že se zde odpad bude uchovávat po dobu několika desítek let. Záložní variantou pro dočasné ukládání jaderného odpadu je projekt třetího meziskladu v oblasti Skalka u Bystřice nad Pernštejnem.

Nové úložiště do roku 2065

Ukládání použitého jaderného odpadu z roku 2002 do nového úložiště se stane aktuální v roce 2065. Nové úložiště chce již vláda začít stavět v roce 2030 po vybrání vhodného místa. Investice do nového hlubinného úložiště si vyžádá desítky miliard korun.


Publikováno: říjen 2016

Upozornění:
Článek čerpá z veřejně dostupných zdrojů, může obsahovat nepřesné nebo neaktuální informace.